Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

10:56
1170 9a92 390

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna vialitka litka

June 27 2018

principessa
16:47
0512 ce5c 390
Reposted fromyanek yanek

June 09 2018

18:19
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

June 06 2018

principessa
11:28

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart

May 22 2018

principessa
12:33

April 24 2018

principessa
18:22
4445 4713 390
Reposted fromfriends friends viayanek yanek
principessa
18:18
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayanek yanek

March 16 2018

principessa
23:01

March 14 2018

principessa
14:40

March 13 2018

principessa
20:56
naprawdę pachniało dziś wiosną.
Reposted bypuszkamoglismywszystko

March 11 2018

principessa
22:00
Play fullscreen
Reposted bybobixVostok
principessa
15:36

bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)

March 05 2018

principessa
23:26
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
principessa
23:24
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett

March 02 2018

principessa
13:26

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"

February 23 2018

principessa
10:03
5155 e637 390
Reposted fromyourtitle yourtitle vialiveindarkness liveindarkness

February 21 2018

principessa
15:56
6303 1f8d 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
principessa
15:54
principessa
15:00

February 17 2018

principessa
14:04
Tylko Ty widziałeś magię i wyjątkowość w zwykłych, codziennych rzeczach w taki sam sposób jak ja.
Reposted byjustanotherdreamer justanotherdreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl