Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

principessa
20:08
Reposted frommikaneko mikaneko viayanek yanek
principessa
11:58

June 22 2017

19:28
6023 bd20 390
Reposted fromirmelin irmelin viamodalna modalna

June 17 2017

principessa
20:35
Obietnica.

June 15 2017

principessa
10:44
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit viafunnybryana funnybryana

June 12 2017

principessa
17:45
0645 9ff7 390
Reposted fromfriends friends
principessa
17:31
 
Reposted fromfriends friends

June 08 2017

principessa
16:48
Ja tylko chciałabym mieć za męża dobrego człowieka.
principessa
11:46
0644 f382 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viayanek yanek

June 06 2017

principessa
15:13

May 30 2017

principessa
08:56
4158 a3e9 390
Reposted fromkyte kyte viayanek yanek
principessa
08:45
4973 67f4 390
Reposted fromegocentricgirl egocentricgirl viayanek yanek

May 29 2017

principessa
12:41
Play fullscreen
kiedyś bardzo ulubiona.

May 23 2017

principessa
10:02
8340 9622 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viayanek yanek
principessa
10:01
8295 4ba6 390
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viayanek yanek
principessa
09:05

May 15 2017

principessa
20:50
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viagiepe2 giepe2
principessa
19:12

May 10 2017

principessa
12:03
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
principessa
11:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl