Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

principessa
11:08

August 03 2017

principessa
12:03

July 31 2017

principessa
18:55
teraz to ja jestem Bonifacym.

July 25 2017

principessa
20:58
principessa
20:44
9712 311a 390

July 13 2017

principessa
21:28
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann
principessa
21:24

July 11 2017

principessa
19:14
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.

July 07 2017

principessa
16:59
naprawdę nie chcę Cię stracić.

July 02 2017

principessa
19:57

July 01 2017

principessa
10:32
5456 fd7b 390
Reposted fromverronique verronique viayanek yanek

June 25 2017

principessa
20:08
Reposted frommikaneko mikaneko viayanek yanek
principessa
11:58

June 22 2017

19:28
6023 bd20 390
Reposted fromirmelin irmelin viamodalna modalna

June 17 2017

principessa
20:35
Obietnica.

June 15 2017

principessa
10:44
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit viafunnybryana funnybryana

June 12 2017

principessa
17:45
0645 9ff7 390
Reposted fromfriends friends
principessa
17:31
 
Reposted fromfriends friends

June 08 2017

principessa
16:48
Ja tylko chciałabym mieć za męża dobrego człowieka.
principessa
11:46
0644 f382 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl