Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

principessa
14:04
Tylko Ty widziałeś magię i wyjątkowość w zwykłych, codziennych rzeczach w taki sam sposób jak ja.

February 06 2018

principessa
23:11
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zmienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
principessa
13:29
4024 7583 390
principessa
08:51

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viasoundofsilence soundofsilence

February 02 2018

principessa
20:21

January 31 2018

principessa
13:40
Kto by pomyślał, że samotność stanie się moją przyjaciółką.

January 21 2018

principessa
14:58
8172 8b7b 390
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"

January 18 2018

principessa
21:36
a więc rok 2018 zaczął się porażką.
— me.

December 20 2017

principessa
23:47
principessa
23:44

https://www.youtube.com/watch?v=vvOGvk92-9s'Nawet kiedy będę sam nie zmienię się, to nie mój świat. 
Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam.'

October 15 2017

principessa
21:24
Boję się, że i tak zawsze już będę tylko Twoja.

September 01 2017

principessa
09:53
bez Ciebie jestem nikim.

August 23 2017

principessa
11:08

January 31 2018

principessa
13:40
Kto by pomyślał, że samotność stanie się moją przyjaciółką.

January 21 2018

principessa
14:58
8172 8b7b 390
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"

January 18 2018

principessa
21:36
a więc rok 2018 zaczął się porażką.
— me.

December 20 2017

principessa
23:47
principessa
23:44

https://www.youtube.com/watch?v=vvOGvk92-9s'Nawet kiedy będę sam nie zmienię się, to nie mój świat. 
Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam.'

October 15 2017

principessa
21:24
Boję się, że i tak zawsze już będę tylko Twoja.

September 01 2017

principessa
09:53
bez Ciebie jestem nikim.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl